Psykiatri og Sundhed er en række psykiatriske tilbud, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen i Skive Kommune.

Vi er en specialorganisation som støtter borgere med sociale og psykiske problemstillinger og vores målgruppe er primært borgere over 18 år, men vi støtter også unge under 18 samt er involveret i pårørende og børnegrupper m.m.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker samt social- og sundhedshjælper/assistenter. Der er en ledergruppe og administrativt personale. Derudover har vi studerende og vikarer.

Via vores forskellige uddannelser og erfaringer gennem arbejdet, er vi specialisteret i at støtte borgere med alle former for psykiatrisk sygdom og sociale problematikker. Vi bruger mange forskellige evidens baseret metoder og tilgange i vores arbejde for, sammen med dig som borger at opnå dine mål.

I Psykiatri og Sundhed har vi i alle opgaver, stor respekt for dine ønsker og forhåbninger til livet. Vi ved alle har forskellige betingelser og muligheder. Med det i tankerne, vil vi sammen med dig arbejde for at du får et så godt liv som overhovedet muligt.

I Psykiatri og Sundhed anser vi det vigtigt, at alle mennesker har en følelse af at have indflydelse på sit liv - at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

Vores samlede mål er at du får mulighed for at leve et værdigt og tilfredsstillende liv, trods de vanskeligheder der måtte være. Vi hjælper dig med at finde balance, mellem de krav der er til dig som borger og de ønsker du har til dit liv.

 

 

Tilsynsrapport for Mestringscentrene på Theaterpladsen og Rådhuspladsen

Ved at klikke på linket herunder, kan du læse mestringscentrene på Theaterpladsen og Rådhuspladsens tilsynsrapport fra 2016:

Tilsynsrapport, Rådhuspladsen og Theaterpladsen

Tilsynsrapport for botilbuddet Åge Nielsensvej

Ved at klikke på linket, kan du læse botilbuddet på Åge Nielsensvejs tilsynsrapport fra 2016:

Tilsynsrapport, Åge Nielsens vej

Publiceret 28-03-2017